Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Status športnika/trenerja

datum: 03.10.2012

kategorija: obvestila za študente

Oddaja vlog do 31. 10. 2012

Vsi študenti, ki bi v tekočem študijskem letu želeli pridobiti status "študent - športnik / trener" morate najkasneje do 31. oktobra 2012 oddati Vlogo za dodelitev statusa s potrebnimi dokazili, kot je navedeno na sami vlogi. Vlog brez dokazil Komisija za študijske zadeve ne bo obravnavala.

Vloge oddajte v nabiralnik pred pisarno Študentskega referata.

Študenti 1. letnika, ki bi želeli pridobiti status, morate ponovno oddati vlogo z dokazili, kljub temu da ste dokazila morebiti oddajali že ob sprejemnem postopku.

S štud. letom 2012/13 je prišlo do spremembe v pravilniku, in sicer športnik državnega razreda lahko pridobi status C (in ne B, kot je veljalo v štud. letu 2011/12).

Študent, ki s strani KŠZ ne bo imel odobrenega statusa športnika/trenerja, v tem študijskem letu ne bo mogel uveljavljati pravic študenta športnika/trenerja.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat