Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU - SKUPINE (ŠV-1B in ŠTUDENTI Z DODATNIM INTERESOM (MARIBORSKO POHORJE/AREH/AREH)

datum: 17.10.2013

kategorija: obvestila za študente

Na oglasni deski v 1. nadstropju so objavljene skupine na tečajih v okviru predmeta TM alpskega smučanja in deskanja na snegu. Termini tečajev za 3. letnike so sledeči:
1. skupina: 2-7 februar 2014 (Mb.Pohorje; smer ŠV-1B)

2. skupina: 9-14 februar 2014 (Areh; dod. termin, U1-3)

3. skupina: 23-28 februar 2014 (Areh; smer ŠV-1B)

Natančnejša navodila so napisana na oglasni deski na koncu hodnika (ALPSKO SMUČANJE) v 1. nadstropju.

Skupine na tečajih so formirane skladno s skupinami pri drugih praktičnih predmetih (nordijsko smučanje, turno smučanje...), zato menjave skupin niso mogoče!

Cene tečajev na Mb. Pohorju oziroma na Arehu so objavljene na oglasni deski (cena tečaja za študente smeri ŠV je 310 €, cena dodatnega termina je 340 €). Potrditev prijav je možna skladno z navodili do 6. novembra 2013 na oglasni deski za alpsko smučanje na koncu hodnika v 1. nadstropju.

Natančnejša na vodila so napisana na oglasni deski.

Ostale pomembne informacije v zvezi s tečaji smučanja bodo podane na uvodnem predavanju v četrtek, 24. oktobra 2013 ob 14.00  v veliki predavalnici.

dr. Blaž Lešnik