Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Opravljanje zaostalih študijskih obveznosti v 2011/12

datum: 10.10.2011

kategorija: obvestila za študente

Obvestilo za študente brez statusa in vpisane v višji letnik

Študenti brez statusa in študenti, ki ste napredovali v višji letnik, a imate za opraviti še zaostale praktične obveznosti,  morate pri učiteljih predmetov z neizpolnjenimi obveznostmi  pridobiti  potrdilo o številu manjkajočih ur. Potrdilo oddate v referat, ki sporoči delež manjkajočih ur od celotne izvedbe predmeta v finančno službo. Na  dom prejmete račun za plačilo manjkajočih obveznosti, na osnovi potrdila o plačilu, ki ga predložite učitelju predmeta pri katerem morate opraviti zaostale obveznosti, pa se lahko vključite v pedagoški proces pri tem predmetu.

Vsi študenti, ki boste v 2011/12 (ne glede na semester), opravljali manjkajoče praktične obveznosti za nazaj (vaje,  pedagoška praksa), morate potrdilo o manjkajočem številu ur prinesti v pisarno vodje referata (zraven referata).  Študenti brez statusa morate to storiti do PETKA, 21. OKTOBRA, 2011 in skupaj s potrdilom oddati tudi izpolnjeno izjavo o obveznem zdravstvenem zavarovanju ter davčno številko.

Redno in ponovno vpisani študenti lahko študirajo le v letniku, v katerega so vpisani.

 

 

Študentski referat in

prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Branko Škof