Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo študentom 1. letnika Kineziologije

datum: 10.10.2011

kategorija: obvestila za študente

o spremembi izbirnih predmetov (samo za tiste, ki ste izbrali Pilates na blazinah, Joga, Popestritev športne vzgoje, Kegljanje, Skoke na prožnih ponjavah in Šport, športna rekreacija in varstvo narave)

Študente 1. letnika Kineziologije obveščamo, da se v študijskem letu 2011/12 naslednji prosti izbirni predmeti ne bodo izvajali:

Joga, Pilates na blazinah, Skoki na prožnih ponjavah, Popestritev športne vzgoje in Šport, športna rekreacija in varstvo narave.

Študente, ki ste v okviru prostih izbirnih predmetov izbrali katerega ali več navedenih športov  (seznam študentov po teh predmetih) prosimo, da se do konca tega tedna (do 14. 10. 2011) oglasite  v referatu zaradi izbire drugih izbirnih predmetov. Zamenjate lahko le predmete, ki se ne bodo izvajali, izbirate pa lahko med naslednjimi predmeti (oz. tistimi med njimi, ki jih še nimate na predmetniku):

 

Tip: IZBIRNI PREDMET 8 (prosti izbirni predmeti; zbrati za skupaj 9 KT):

1.       Letne dejavnosti v naravi 1, 3 KT

2.       Zimske dejavnosti v naravi 1, 3 KT

3.       Planinstvo 1, 3 KT

4.       Geografija gorskih območij 4 KT (Burnik)

5.       Turno kolesarstvo  4KT (Burnik)

6.       Avtonomno potapljanje  4KT (Burnik)

7.       Socialne veščine za učitelje in trenerje  4KT (Cecić Erpič)

8.       Odnosi z javnostmi v športu 3 KT (Doupona Topič)

9.       Judo 4 KT (Burnik, Karpljuk)

10.   Športno plezanje 4 KT (Jereb)

11.   Nordijska hoja 1, 2 KT (Pustovrh)

12.   Nordijska hoja 2, 2 KT (Pustovrh)

13.   Prilagojena športna vzgoja  9 KT (Karpljuk)

14.   Elementarna športna vzgoja  9KT  (Videmšek)

15.   Osnove potapljanja na vdih, 3 KT (Pistotnik, predmet PUSPČ )

16.   Jadranje na deski, 4 KT (Majerič, predmet PUSPČ)

 

V predmetniku morate imeti zgoraj navedene izbirne predmete za skupaj 9 KT!

 

Študentski referat