Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Objava rezultatov zadnje seje KŠZ bo v petek, 23. 9.,

datum: 22.09.2011

kategorija: obvestila za študente

vpis pa v ponedeljek, 26. 9. 2011

Sklepi 50. seje Komisije za študijske zadeve z dne 21. 9. 2011, bodo objavljeni na intranetu za študente v petek, 23. 9.

Študentski referat