Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Podaljšan absolvenstki staž po sklepu KŠZ

datum: 23.02.2011

kategorija: obvestila za študente

Podaljšanje do 30.9.2011

Študenti, ki imate po sklepu KŠZ odobreno podaljšanje absolventskega staža še za drugi semester,  plačate vpisnino v znesku 9,35 EUR.

TRR: 01100-6030708477

Sklic: 100-1001 (UNI), 100-1002 (VSŠ)

Status lahko podaljšate vsak dan v času uradnih ur (od 10. do 12. ure). S seboj imejte potrdilo o plačilu vpisnine, indeks in študentsko izkaznico.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat