Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vodne aktivnosti, FRATER 2010

datum: 23.11.2010

kategorija: obvestila za študente

Dvig diplom za naziv Vaditelj vodne animacije v naravnem in kopališkem okolju.

Pozdravljeni.

 

Študentje, ki ste bili v lanskem študijskem letu v 1. letniku (novi bolonjski programi, študijski smeri Kineziologija in Športno treniranje) in ste opravili program na Fratru (praktični in teoretični izpit), ste si s tem pridobili naziv Vaditelj vodne animacije v naravnem in kopališkem okolju. Ta naziv vam podeljuje Plavalna zveza Slovenije (enako kot naziv Vaditelj plavanja). 

 

Diplome lahko dvignete pri g. Mihi Kuerneju v Centru za vseživljensko učenje (soba 72, poleg knjižnice). Večino diplom je že izdelanih in jih morate ob plačilu 5 eurov le še dvigniti. Plačilo opravite v omenjeni pisarni. Nekaj diplom še ni izdelanih, ker manjkajo osebni podatki.

 

Do naziva ste opravičeni le tisti, ki ste opravili obveznosti pri predmetu Plavanje 1 in ste tako ŽE vaditelji plavanja. Diplome dvignite čim prej. Na ta način boste imeli potrdilo, da ste opravili en modul. Več opravljenih modulov je namreč potrebno za pridobitev naziva Učitelj plavanja (več o tem, si preberite na spletni strani PZS).

 

Lep pozdrav, Nejc Kapus