Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

KIN izbirni predmet: Nordijska hoja in tek 1 in 2

datum: 18.10.2010

kategorija: obvestila za študente

Program bo predvidoma realiziran v mesecu aprilu in maju 2011.

Študente na programu Kineziologija, ki so izbrali izbirni predmet Nordijska hoja in tek 1 oz. Nordijska hoja in tek 2 obveščamo, da bomo program realizirali v drugem semestru, predvidoma v mesecu aprilu oz. maju 2011 izven sedeža fakultete. Najančnejše informacije bodo objavljene v začetku aprila 2011 na Intranetu. 

dr. Janez Pustovrh