Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kako se izogniti čakanju v vrsti pred referatom za VPIS?

datum: 09.09.2010

kategorija: obvestila za študente

Študentom, ki imate opravljene pogoje za vpis v višji letnik, ni potrebno čakati v vrsti pred referatom!

To velja predvsem za vpis v višji letnik, pred katerim je potrebno testirati indeks. Vpis v 2.l. (ŠV), ponovno 3.l. (VSŠ) oz. 4.l. (UNI) in ABS poteka tako kot doslej.

Najprej naredite vse, kar od vas zahtevajo navodila za vpis, ki jih dobite na intranetu. Nato pa imate sledečo možnost:

V kuverto vložite:

- natisnjen in podpisan vpisni list za štud. leto 2010/11 (navodila so na intranetu)

- potrdilo o plačilu vpisnine

- indeks

- študentsko izkaznico

 

Na kuverto obvezno napišite:

- ime in priimek

- vpisno številko

- letnik, v katerega se vpisujete

 

Kuverto oddajte v nabiralnik pred pisarno Študentskega referata. Naslednji dan boste lahko prevzeli vaše dokumente in potrdila o vpisu.

 

Enako lahko storite tudi študentje, ki ste letos brez statusa, pa imate opravljene pogoje za vpis v višji letnik. Vpisnega lista ne morete izpolniti, zato v kuverto vložite list s sledečimi podatki: davčna številka (če je še ni vpisane v e-Študent), smer študija in izbirni predmet (za vpis v 3. letnik UNI star program). Na kuverto dopišite "brez statusa".

 

Veliko sreče na izpitih in mirno vpisno obdobje želi

Študentski referat