Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za študente brez statusa 2

datum: 23.03.2010

kategorija: obvestila za študente

Evidenčni list za ocene

Študente, ki ste se prijavili na posebej organiziran pedagoški proces za pridobitev obveznosti za vpis v 2. letnik bolonjskega študija Športna vzgoja, obveščamo, da v Študentskem referatu dvignete obrazec »Evidenčni list opravljenih obveznosti«, ki je namenjen zbiranju ocen oz. pogojev za vpis v naslednjem študijskem letu.

Do konca marca se s potrdilom o plačilu stroškov organiziranega pedagoškega procesa oglasite v Referatu, kjer boste dobili omenjeni obrazec. V ta obrazec vam bodo profesorji vpisovali ocene za opravljene obveznosti, zato ga morate hraniti do vpisa naslednje leto. Ko zberete 54 KT, ki so pogoj za vpis, pridete z izpolnjenim obrazcem in indeksom v Referat, kjer vam bomo uredili vse glede vpisa in priznanja izpitov.

 

Študentski referat