Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Neporabljena sredstva od občine

datum: 23.03.2010

kategorija: obvestila za študente

Študenti, ki imajo neporabljena sredstva od občine in so opravili vse aktivnosti izven sedeža fakultete, morajo, v primeru, da želijo vračilo neporabljenih sredstev, pridobiti pisno potrdilo od nosilcev predmetov pri katerih se te dejavnosti odvijajo, da so jih opravili in poravnali stroške. V nasprotnem primeru bo vračilo možno le ob testiranju indeksa pred diplomo.

 

Študentski referat