Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študenti brez statusa, ki se želijo vpisati v 2. l. programa ŠV

datum: 25.02.2010

kategorija: obvestila za študente

Popravljeno obvestilo dne 25. 02. 2010!

Študente brez statusa, ki ste se prijavili za posebej organiziran proces na programu Športna vzgoja obveščamo, da je na intranetu objavljen celoten urnik predavanj, vaj in seminarjev za študente brez statusa.

Pod povezavo "Urnik" izberete pogled po skupinah študentov, nato program: "Brez statusa", 1. letnik, smer: "Brez statusa_P", skupina: Sk_brez_statusa".

Pred začetkom predavanj in vaj morate plačati stroške pedagoškega procesa, ki znašajo 1005,00 EUR.

Znesek nakažite na Trans. rač.: 01100-6030708477, sklic: 100 - 1103.

 

Prodekan za pedagoško dejavnost

Prof. dr. Stojan Burnik