Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izpit pri predmetu Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, dne 3.2.2010

datum: 01.02.2010

kategorija: obvestila za študente

Razpored študentov za opravljanje posameznih delov izpita

K izpitu lahko pristopite vsi prijavljeni (smer Športna vzgoja) in tudi vsi tisti, ki vam elektronska prijava ni uspela (smeri Športno treniranje, Športna rekreacija – le tisti, ki ste opravili že vse potrebne obveznosti in Kineziologija). Zaradi velikega števila prijav bo izpit potekla v dveh skupinah:  

  • Skupina A - tisti, ki ste po abecedi priimkov od črke A do vključno črke L.
  • Skupina B - tisti, ki ste po abecedi priimkov od črke M do vključno črke Ž.

 

Skupina A ima teoretični del izpita od 7.45 do 9.00 in demonstracijo plavalnih tehnik od 9.00 do 10.15. Skupina B ima teoretični del izpita od 9.00 do 10.00 in demonstracijo plavalnih tehnik od 10.15 do 11.15.

 

Praktični del izpita s plavanjem 200 m reševalno in 400 m prosto, demonstracijo nalog iz reševanja iz vode (prijemi, transporti in reševalne akcije) in plavanja pod vodo (25 m in L test), se bo za vse (ne glede na skupino) začel ob 11.15.  

 

Teoretični del izpita bo potekal v veliki predavalnici in se bo začel ob predvideni uri. Praktični del izpita bo potekal v 25 m bazenu in se bo začel točno ob najavljeni uri s 5 minutnim poljubnim ogrevanjem. Menjava skupin ni možna!

 

Veliko znanja na izpitih,  Dr. Venceslav Kapus