Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

!! KINEZIOLOGIJA, 1. letnik: sprememba datuma izpita ANATOMIJA !!

datum: 12.01.2010

kategorija: obvestila za študente

Izpit iz Anatomije (kineziologija, 1.letnik) se premakne iz 21.1. na sredo, 27. 1. 2010.

Po dogovoru s prof.dr. Ravnikom se izpit iz Anatomije (kineziologija, 1.letnik, redni in izredni študentje)  premakne iz 21. 1. na sredo, 27. 1. 2010, ob 10.00 v VEP.

Priave na izpit bodo mogoče, ko boste imeli v sistemu E-študent vnesene frekvence za opravljene obveznosti.

 

 

Študentski referat