Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Članek raziskovalcev Fakultete za šport izbran med deset najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2020

datum: 12.11.2020

kategorija: novice

Delovna skupina Komisije za raziskovalno in razvojno delo je izbrala deset najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2020. Mednje spada tudi raziskava z naslovom »POZNAVANJE MEDGENERACIJSKIH SPREMEMB V PREKOMERNI PREHRANJENOSTI IN DEBELOSTI OTROK«, ki so jo izvedli dr. Maroje Sorić, prof. dr. Gregor Jurak, dr. Saša Đurič, prof.dr. Marjeta Kovač, prof. dr. Janko Strel in izr. prof. dr. Gregor Starc.

Avtorjem za raziskovalni dosežek iskreno čestitamo!

Izbrani najodličnejši raziskovalni dosežki bodo objavljeni na posebni spletni strani, namenjeni Tednu Univerze, kratek povzetek omenjenega članka pa si lahko preberete spodaj.

Raziskovalci Fakultete za šport Univerze v Ljubljani (dr. Maroje Sorić, prof. dr. Gregor Jurak, dr. Saša Đurič, prof.dr. Marjeta Kovač, prof. dr. Janko Strel in izr. prof. dr. Gregor Starc) so na podlagi 30-letnega spremljanja slovenske mladine identificirali zaustavitev trenda prekomerne prehranjenosti in debelosti.

Debelost pri otrocih je povezana s kratkoročnimi in dolgoročnimi škodljivimi zdravstvenimi izidi. Poleg tega se debelost prenaša v odraslo dobo in vodi do tveganj prezgodnje umrljivosti. Otroška debelost se je v zadnjih nekaj desetletjih dvajsetega stoletja močno povečala, zlasti v razvitih državah. Od takrat je debelost pri otrocih prepoznana kot prednostna naloga javnega zdravja, zaradi česar se po vsem svetu izvajajo različne preventivne strategije. Kljub naporom še vedno nobena država ni predstavila zanesljivih dokazov o doseganju preobrata, kar pa je kot prvim uspelo raziskovalcem Fakultete za šport Univerze v Ljubljani na osnovi podatkov SLOfit. Na osnovi 6.738.510 podatkovnih točk iz 30-letnega obdobja merjenja telesne mase slovenske mladine v obdobju 1989–2018 so preučili pojavnost prekomerne prehranjenosti in debelosti v treh starostnih skupinah (7–10, 11–14 in 15–18 let). Ugotovili so, da se je med 1989 in 2009 debelost približno potrojila, prekomerna prehranjenost pa podvojila pri obeh spolih, medtem ko se je v zadnjem desetletju ta dvig obrnil ali vsaj ustavil. Ta preobrat trendov je bil bolj izrazit pri fantih kot pri dekletih in pri mlajših otrocih v primerjavi z mladostniki.

raziskovalni dosezki-Jurak 2020

Zaznani trendi so najmanj ugodni za mladostnike, zlasti mladostnice, pri katerih prekomerna prehranjenost in debelost še vedno naraščata, kar kaže na potrebo po intervencijah, prilagojenih posebej za te skupine. Kljub opaznem zmanjšanju prekomerne prehranjenosti in debelosti pri slovenski mladini, sta le-ti še vedno zelo visoki. Obstoječa prizadevanja v boju proti debelosti bi se morala torej nadaljevati z neomajno intenzivnostjo. Rezultati so objavljeni v sedmi najbolj citirani reviji na svetu Scientific Reports – Nature, z dejavnikom vpliva 4,576.

Članek (Vir):

SORIĆ, Maroje, JURAK, Gregor, ĐURIĆ, Saša, KOVAČ, Marjeta, STREL, Janko, STARC, Gregor. Increasing trends in childhood overweight have mostly reversed : 30 years of continuous surveillance of Slovenian youth. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 3. Jul. 2020, vol. 10, article no. 11022, str. 1-8,