Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Na Fakulteti za šport iščemo raziskovalca/raziskovalko z doktoratom

datum: 30.11.2019

kategorija: novice

SLOfit raziskovalna ekipa nadaljuje bogato tradicijo raziskovalnega dela Fakultete za šport na projektih SLOfit in ARTOS ter deluje v več mednarodnih projektih (CrowdHEALTH, STOP, Active Healthy Kids Slovenia, EUPASMOS, EuPEO, EU PALS, Joy MVPA, FitBack), kjer sodeluje s pomembnimi organizacijami, npr. WHO, HEPA nacionalnimi stičnimi točkami, FIEP in EUPEA.

Za delo v teh projektih iščemo sodelavca, ki smo ga pripravljeni zaposliti za polni delovni čas za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja glede na prihodnje projektne možnosti.   

Vsebina dela: 

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

- preučevanje telesne dejavnosti otrok, mladostnikov in odraslih z merilniki pospeška in pametnimi zapestnicami - preučevanje telesnih zmogljivosti otrok, mladostnikov in odraslih z motoričnimi in antropometričnimi testi

- preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na telesno zmogljivost in telesno dejavnost (okoljskih, socioloških, psiholoških idr.)  

Pričakovane lastnosti kandidatov:

- doktorat znanosti ustrezne smeri

- kompetence in motiviranost za raziskovalno delo

- dobra pismenost v slovenskem in angleškem jeziku (min. nivo znanja B2)

- komunikacijske spretnosti 

- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

- poskusno delo 3 mesece

- habilitacijski naziv asistenta raziskovalca ali asistenta  

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL.  

Če kandidat / ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat / ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Vsebina dela je izrazito več-področno obarvana, zato lahko imajo kandidati izobrazbo iz kineziologije ali drugih znanosti, ki so povezane z dejavniki, ki vplivajo na telesno zmogljivost in telesno dejavnost. 

Zainteresirani kandidati na e-naslov: ks@fsp.uni-lj.si posredujejo svoj življenjepis z opisom svojih raziskovalnih in strokovnih izkušenj glede na pričakovane lastnosti, publikacij svojega dela in pa referenčne osebe za pridobitev informacij o preteklem delovanju kandidata.

Kandidate, ki bodo prišli v ožji izbor, bomo povabili na podrobnejšo predstavitev predvidenega raziskovalnega dela in pogovor.  kontaktna oseba: .

Rok za prijavo: 30.11.2019