Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Uvodni nagovor novega dekana ob začetku študijskega leta 2019/20

datum: 01.10.2019

kategorija: novice


Spoštovani!
 
Zanimanje za naš študij vsakoletno narašča, učiteljski kader uspešno napreduje v habilitacijskih postopkih, zadovoljstvo študentov glede na ankete, družbena omrežja in vpetost v športno-kineziološki prostor narašča. Zgoraj našteti dejavniki nas ne morejo in ne smejo uspavati na »lovorikah«, temveč predstavljajo izziv, priložnosti za konkretna dejanja, ki pomenijo potrebo po posodobitvi, dodelavi ali morda večji prenovi študijskih programov. Pripravili bomo strateška izhodišča potencialnih posodobitev naših študijskih programov, ki temeljijo na konsenzu sodelujočih deležnikov, organizaciji dela in časovnicah. Ocenjujem, da vse tri stopnje izobraževanja na FŠ potrebujejo osvežitev, ki mora biti narejena v duhu komunikacije z vsemi akterji tega procesa.  Spremembe bomo uvedli skupaj za dobrobit vseh nas in s temeljnim ciljem izboljšanja kakovosti študija.

Zavedamo se, da smo na Fakulteti za šport zaradi študentov. Njihova uspešnost, pridobljene kompetence, zadovoljstvo s študijem, njihov ugled doma in po svetu, pomenijo škarje in platno naše prihodnosti!

Dekan, prof. dr. Damir Karpljuk.