Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PROSTOROV V NAJEM

datum: 15.07.2016

kategorija: novice

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PROSTOROV V NAJEM


Vabimo vas, da oddate ponudbo.


PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM

1.    PROSTORI ZA FITNESS V STAVBI  FAKULTETE ZA ŠPORT 


2.    PROSTORI ZA WELLNESS V STAVBI  FAKULTETE ZA ŠPORT 

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: 

UNIVERZA V LJUBLJANI, 
FAKULTETA ZA ŠPORT, 
GORTANOVA 22, 
1000 LJUBLJANA, z obvezno oznako na ovojnici "PONUDBA ZA NAJEM PROSTOROV - NE ODPIRAJ".    

Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je 1. 8. 2016 do 9:00.


Javno odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek  1. 8. 2016 ob 9:00 uri na naslovu: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi.

Vse podrobnosti o javnem razpisu vabilo za oddajo ponudbe, vzorec najemne pogodbe ter obrazec ponudbe za najem so priloženi v priponkah.

vabilo za oddajo ponudbe

vzorec najemne pogodbe

obrazec ponudbe za najem 

energetska izkaznica