Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obravnava vlog za nadaljevanje študija po prekinitvi

datum: 20.01.2016

kategorija: novice

(na starih UNI in VSŠ programih)

Komisija za študijske zadeve je na svoji 106. seji (11. 1. 2016) sprejela sledeči sklep:

 

SKLEP ŠT. 4000/16

Vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi dveh ali desetih let se odobri vsem spodaj navedenim študentom, ki so do predpisanega roka oddali vloge, s tem da imajo možnost zaključka študija na starih programih (univerzitetnem in visokošolskem) tisti študenti z odobreno vlogo, ki imajo opravljeno pedagoško prakso pri predmetu Didaktika športne vzgoje in imajo za to ustrezna dokazila (velja za UNI program) ter imajo opravljene vse pedagoške obveznosti (za pristop k izpitu) pri tistih še neopravljenih predmetih, ki jih v letošnjem študijskem letu ni več mogoče opraviti (se v poletnem semestru ne izvajajo).

Seznam študentov z odobreno vlogo

Vsi navedeni študentje imate že urejen dostop do sistema VIS (elektronski indeks, pregled izpitnih rokov, prijava na izpit) in Moodle (obvestila predmetov), pisni sklep pa boste prejeli po pošti naknadno.

 

SKLEP ŠT. 4001/16

Vloge študentov, ki so imeli v štud. letu 2013/14 podaljšanje statusa po dodatnem letu, so brezpredmetne, saj še ni preteklo več kot dve leti od izgube statusa.

Seznam brezpredmetnih vlog

 

Študentski referat