Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Didaktika športne vzgoje (stari UNI): obvestilo o terminih kolokvijev in izpitov

datum: 04.01.2016

kategorija: novice

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE STAREGA PROGRAMA O ROKIH ZA KOLOKVIJ 4.1. IN IZPIT V JANUARJU IN FEBRUARJU 2016 PRI PREDMETU DIDAKTIKA ŠPORTNE VZGOJE

Kolokvij 4.1. bo 15.1.2016 ob 15.00 in 9.2.2016 v veliki predavalnici. Prijave za kolokvij obvezno pošljite za prvi termin 11.1.2016 in za drugi termin 5.2. 2016 na naslov: marjeta.kovac@fsp.uni-lj.si.

V obeh terminih je tudi izpit. Prijava na izpit je mogoča le prek VIS-a.

 

Prof. dr. Marjeta Kovač