Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Osvežitvena predavanja in vaje iz Metodologije v kineziologiji

datum: 30.12.2015

kategorija: novice

 

Osvežitvena predavanja in vaje iz

Metodologije v kineziologiji

na »starem« univerzitetnem študijskem programu Športna vzgoja

 

Zadeva: Obvestilo študentom starega univerzitetnega programa, ki želijo končati študij najkasneje do 30. 9. 2016 in še nimajo opravljenega predmeta Metodologija v kineziologiji.

 

Spoštovani!

Študente, ki še nimajo opravljenega predmeta Metodologija v kineziologiji na starem univerzitetnem študijskem programu, želimo obvestiti o možnosti poslušanja osvežitvenih predavanj in vaj iz tega predmeta v tretjinskem obsegu glede na celotno izvedbo, t. j. 15 ur predavanj in 6 ur vaj.

Predavanja in vaje bodo organizirana v obdobju od 22. 2. do 3. 6. 2016, ob četrtkih in petkih v popoldanskem času (od 16. ure dalje).

Študenti, ki še nimajo opravljenega seminarja, bodo prejeli splošna navodila za seminar na uvodnem predavanju, projekt, članek in predstavitev pa bodo izvedli na konzultacijah z učiteljem. Konzultacije za seminarje bodo po koncu vsakega predavanja.

Cena izvedbe predmeta z izpitom bo 297,60 EUR. Morebitno komisijsko opravljanje izpita bo plačljivo po ceniku UL.

Točen urnik bo odvisen od števila prijavljenih, zato se je potrebno za poslušanje osvežitvenih predavanj in vaj iz predmeta Metodologija v kineziologiji OBVEZNO PRIJAVITI prek spletne prijavnice (povezava do prijavnice), najkasneje do PETKA, 8. 1. 2016.

 

Veseli bomo, če se boste študenti, ki ste v podobni študijski situaciji, lahko tudi med seboj obveščali o informacijah v zvezi s študijem, ki vam jih pošljemo, saj zaradi kasnejših sprememb naslovov kakšnega študenta, ki je prekinil študij, naša pošta morda ne bo dosegla.

Prosimo, da za informacije v zvezi z nadaljevanjem in dokončanjem študija na starem programu, redno spremljate tudi uvodno spletno stran FŠ: www.fsp.uni-lj.si.

 

Lep pozdrav.

Študentski referat in

prodekan za pedagoško dejavnost

 

Ljubljana, 30. 12. 2015