Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar: Miha Bandalo

datum: 05.01.2016

kategorija: novice

Kandidat: MIHA BANDALO

 

 

Doktorski kandidat MIHA BANDALO bo na javni razpravi opravljal drugi doktorski seminar na katerem bo predstavil glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom »Dinamika sprememb morfoloških in motoričnih dimenzij mladih tekmovalcev v alpskem smučanju v obdobju od leta 2001 do 2010« dne, 05.01.2016 (torek) ob 13.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Referat za doktorski študij