Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar: Robert Bezjak

datum: 17.12.2015

kategorija: novice

Kandidat: Robert Bezjak

Doktorski kandidat Robert Bezjak bo na javni razpravi opravljal drugi doktorski seminar na katerem bo predstavil glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom »Vpliv gibalnih sposobnosti na telesno samopodobo in izbrane psihološke vidike športne vzgoje«  dne, 17.12.2015 (četrtek) ob 17.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Vabljeni, 

Referat za doktorski študij