Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. prijavnem roku

datum: 11.09.2015

kategorija: novice

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku, z dne 11. 9. 2015

 

Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje v ponedeljek, 14. 9. 2015, do 9.00 ure (rok prejema pritožbe). Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko.

Uradni rezultati testov bodo preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. Točke preizkusa bodo objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si), po končanem pritožbenem roku.