Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Premostitveni modul pred vpisom na magistrski študijski program druge stopnje Kineziologija

datum: 28.05.2015

kategorija: novice

Obvestilo

V magistrski študijski program druge stopnje Kineziologija se poleg diplomantov Kineziologije (KIN 1. stopnja, FŠ) lahko vpišejo tudi diplomanti  drugih  prvostopenjskih študijskih programov s področja športa, zdravja in medicine, ki morajo imeti pred vpisom  opravljene naslednje študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija na drugi stopnji Kineziologije (v minimalnem obsegu):

 

PredmetKT
Anatomija4
Biomehanika3
Fiziologija4
Kondicijska priprava12
Medicina športa3
Osnove gibanja v športu6
Pedagogika športa4
Didaktika športne vzgoje3
Živčno-mehanske osnove gibanja6

in preizkus gibalnih sposobnosti: plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400m).

  

Za opravljanje teh obveznosti se lahko prijavijo kandidati po 3. letniku študija ali diplomanti.

Kandidati morajo v Študentski referat oddati prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami:

Prijavni obrazec

Prijave v premostitveni modul bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo v mesecu juliju kandidatom izdala sklep o določitvi obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na drugostopenjskem študijskem programu Kineziologija, ter o stroških izobraževanja.

Rok za oddajo prijave: 30. junij 2015

Način izvedbe:

Obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na magistrskem študijskem programu Športna vzgoja, bodo kandidati lahko opravljali v okviru posebej organiziranega študijskega procesa, v primeru majhnega števila prijav pa se bodo  priključili rednemu pedagoškemu procesu. Cena izobraževanja bo odvisna od kreditne ovrednotenosti obveznosti, ki jih bo moral posameznik opraviti pred vpisom na  drugostopenjski študij.

Diploma prvostopenjskega študija ter v celoti opravljene manjkajoče obveznosti (premostitveni modul) so pogoj za vpis v prvi  letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija.

 

Več informacij: Študentski referat:  01/52 07 772, referat@fsp.uni-lj.s