Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar

datum: 09.06.2015

kategorija: novice

Kandidatka: Nadja Podmenik

Doktorska kandidatka NADJA PODMENIK bo na javni razpravi opravljala drugi doktorski seminar na katerem bo predstavila glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom: »Kinematična analiza meta iz skoka glede na oddaljenost od koša« dne, 09.06.2015 (torek) ob 13.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

 
Vabljeni!

Referat za doktorski študij