Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Novice za kandidate za vpis v 1. letnik v 2015/16 - tretji prijavni rok

datum: 30.09.2015

kategorija: novice

Splošno obvestilo vsem kandidatom za vpis: SPREMLJAJTE E-POŠTO NA VAŠIH E- NASLOVIH ZA OBVEŠČANJE, KI STE JIH VPISALI V PRIJAVO ZA VPIS!

 

8. 10. 2015  Sprejeti kandidati - 3. rok

Sprejetim kandidatom je bilo na elektronske naslove iz prijave poslano obvestilo z navodili za vpis. Vpis bo v petek, 9. 10. 2015.

 

30. 9. 2015  Tretji prijavni rok

Od 1. do 5. oktobra 2015 bo potekal 3. prijavni rok. Prijavijo se lahko le kandidati, ki imajo uspešno opravljen preizkus gibalnih sposobnosti in znanj iz 1. ali 2. prijavnega roka v letošnjem letu.

Prijavo kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Obrazec prijave za vpis je potrebno še natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti na naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana (le v primeru prijave z uporabniškim imenom in geslom).

Rok za oddajo popolne prijave je 5. oktober 2015.

Več o tretjem prijavnem roku v Razpisu za vpis.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena tukaj in na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani v četrtek, 1. oktobra 2015.

 Obrazec Šport A

 

22. 9. 2015 Vpis v 2. prijavnem roku

Sprejetim kandidatom za vpis v 2. prijavnem roku čestitatmo in vabimo k vpisu v četrtek, 24. 9. 2015. Več v obvestilu o vpisu. Enako obvestilo smo vsem sprejetim kandidatom poslali tudi s pošto na dom.

Navodila za elektronsko izpolnjevanje vpisnega lista in Navodila za vnos slike.

 

 7. 9. 2015 Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v 2. prijavnem roku

Danes smo vsem prijavljenim kandidatom za vpis v drugem prijavnem roku poslali na e-naslove Obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo 11. 9. 2015 na Fakulteti za šport. Prosimo, upoštevajte navodila v obvestilu.

Obrazec Šport A (za prijavljene na program Športno treniranje - s katerokoli željo)

Opisi testov, kriteriji preizkusa in točkovanje so objavljeni v tem obvestilu spodaj (z dne 25. 3. 2015).

 

21. 8. 2015  drugi prijavni rok

Začel se je drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik. Prijave lahko oddate prek eVŠ do vključno 28. 8. 2015.

Prosta mesta za študijske programe FŠ v drugem roku so:

Športno treniranje:

1 redno mesto  in 18 izrednih mest

Kineziologija:

7 izrednih mest

Športna vzgoja:

22 izrednih mest

 

V začetku septembra bomo na tem mestu objavili obvestilo prijavljenim kandidatom v drugem roku  v zvezi z dokumentacijo in preizkusom gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo 11. septembra 2015.

Prijavljenim kandidatom, ki ste preizkus uspešno opravili v prvem roku, se upoštevajo rezultati že opravljenega preizkusa. Če se v drugem roku prijavljate (tudi) na drug študijski program (ki zahteva  dodatno dokumentacijo) kot v prvem roku, boste morali dokumentacijo dopolniti. Več informacij v začetku septembra.

Spremljajte tudi obvestila na vaših e-naslovih, ki jih boste vpisali v prijavo!

 

22. 6. 2015 Obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj

Kandidatom, ki so do roka poslali ustrezno dokumentacijo za vpis, smo s pošto na dom poslali obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj (vsak kandidat je v svojem obvestilu dobil navedeno točno uro pričetka posameznih delov preizkusa).

Vsem želimo uspešno opravljanje preizkusa!

 

11. 6. 2015 Poziv prijavljenim Slovencem brez slovenskega državljanstva in tujcem iz držav nečlanic EU za oddajo dokumentacije

Obvestilo smo poslali na e- naslove prijavljenih tujcev. Rok za oddajo dokumentacije za prijavljene na ta mesta je petek, 19. junij 2015.

Število prijav na mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic EU presega število razpisanih mest za vse tri razpisane programe 1. stopnje (Kineziologija, Športna vzgoja, Športno treniranje), zato bo vpis omejen.

 

10. 6. 2015 Obvestila o dopolnitvi dokumentacije

Kandidatom za program Športno treniranje (na katerikoli želji), ki niso poslali popolne dokumentacije v zvezi z usmeritvenim športom A ali športno anamnezo oz. so poslali neustrezno dokumentacijo, smo na e-naslove poslali obvestilo o dopolnitvi dokumentacije. Rok za dopolnitev je petek, 19. junij 2015.

Kandidati, ki morajo dopolniti zdravniško dokumentacijo, bodo v naslednjih dneh prejeli obvestilo na dom. Rok za dopolnitev zdravniške dokumentacije je prav tako 19. junij 2015.

 

2. 6. 2015

Sprejem dokumentacije je zaključen. Po pregledu le te, bomo kandidate, ki bodo morali dokumentacijo dopolniti, pozvali k dopolnitvi.

Po 17. juniju bodo prijavljeni kandidati, ki so oddali ustrezno dokumentacijo, oz. jo bodo do roka ustrezno dopolnili, prejeli obvestilo z vsemi potrebnimi podatki za preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo 29. in 30. junija na Fakulteti za šport.

Prijavljeni tujci, ki so imeli kasnejši rok za prijavo (do 1. junija), bodo na e-naslove prejeli obvestilo o dokumentaciji, ki jo je potrebno poslati na FŠ.

Obvestila objavljamo tukaj in pošiljamo na e-naslove prijavljenih kandidatov. V primeru nejasnosti pišite na referat@fsp.uni-lj.si ali nas  pokličite na 01/5207 772 in 01/5207 802 (Študentski referat).

 

11.5.2015

Vse v prvem prijavnem roku  prijavljene kandidate želimo spomniti, da je čas za oddajo dokumentacije (zdravniško potrdilo ...) Dokumentacijo sprejememo do 29. maja 2015!

Več v obvestilu o z razpisom zahtevani dokumentaciji.

Obrazec za šport A (natisnejo in izpolnijo samo kandidati za Športno treniranje)

Obvestilo bomo vsem prijavljenim kandidatom poslali tudi na e-naslove.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU se lahko v okviru prvega prijavnega roka prijavijo še do 1. junija 2015 (elektronska prijava prek eVŠ). Več informacij... (eng)

 

 P. S.: Potrdilo OKS o kategorizaciji lahko pošljete do 5. junija (velja za kandidate, katerih najnovejše kategorizacije bodo objavljene v Obvestilih OKS 1. junija).

 

 

23. 4. 2015

Na podlagi sklepa Vlade RS  o soglasju k omejitvam vpisa za študijsko leto 2015/16 sporočamo, da bo ( glede na število prijav ) v prvem prijavnem roku omejen vpis na redni študij študijskih programov prve stopnje Fakultete za šport: Kineziologija, Športna vzgoja in Športno treniranje. Pri izboru kandidatov za navedene študijske programe bodo torej upoštevani naslednji kriteriji:

45% točk:  uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu;

40% točk:  uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj;

15% točk: splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.

 

Število prijav in omejitve v prvem prijavnem roku

 

25.3.2015

Smernice za pripravo na preizkus:

Opisi testov preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj za 2015

Norme testov preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2015

Postopek točkovanja

 

6. 3. 2015 ZAKLJUČEN ROK ZA ODDAJO PRVE PRIJAVE (za mesta za Slovence in državljane držav EU)

Do 3. aprila bodo znani podatki o številu prvih prijav in konec aprila sklep glede omejitve vpisa.

 

18.2. 2015  ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA VPIS

Poteka 1. prijavni rok!

Čas za oddajo elektronske prijave (do 3 želje) v prvem prijavnem roku je do 5. marca  2015 za Slovence in državljane držav članic EU oz. do 1. junija 2015 za prijavo na mesta za Slovence brez slovenskega državljanstav (zamejce), tujce, po merilih za prehode in na mesta za diplomante ter vzporedni študij. V razpisu za vpis je natančno določeno do kdaj lahko pošljete priloge k prijavi, če je to potrebno  (glede na mesta, na katera se prijavljate).

Ob oddaji elektronske prijave bodite pozorni na naslednje: če se prijavljate z uporabniškim imenom in geslom, je nujno še natisniti izpolnjeno elektronsko prijavo, podpisati in poslati priporočeno na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Ljubljani!

V primeru prijave za vzporedni študij, študij diplomantov ali po merilih za prehode, je potrebno natisnjen elektronski obrazec poslati na Fakulteto za šport!

 

Za VSE velja: Sedaj še ne pošiljate dokumentacije, ki jo z razpisom za vpis zahtevamo na Fakulteti za šport (zdravniško potrdilo, anamneza ...)!

Dokumentacijo boste poslali po 4. maju (najkasneje do 29. maja)

Dobro odločitev za študij vam želimo!

 

 

2. 2. 2015

Na straneh MIZŠ je objavljen  Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/16. Kandidatom za vpis svetujemo, da si pozorno preberete splošni del razpisa in posebni del (slov., angl.), kjer so informacije o vpisu na  Fakulteto za šport.

Hkrati vas vabimo na INFORMATIVNI DAN, kjer se boste lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija,  možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja študija ter z drugimi pomembnimi informacijami, ki jih potrebujete pri odločanju za študij.

Informativni dan bo na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana, v veliki predavalnici,

  • v petek, 13. februarja 2015 ob 10. in 15. uri in
  • v soboto, 14. februarja 2015 ob 10. uri.

 Vabljeni!