Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijava za opravljanje manjkajočih obveznosti pri predmetu Športna vzgoja

datum: 02.09.2014

kategorija: novice

Obvestilo za študente starega UNI študijskega programa Športna vzgoja

Prijava  za opravljanje manjkajočih obveznosti pri predmetu Športna vzgoja,

v  študijskem letu  2014/2015!

 

V študijskem letu 2014/2015 bo Fakulteta za šport študentom starega študijskega programa, ki še nimajo opravljenih obveznosti, omogočila opravljanje manjkajočih obveznosti pri predmetu Športna vzgoja. Obveznosti, ki jih morajo študenti opraviti so predpisane v učnem načrtu za ta predmet. Študent je dolžan opraviti 60 urni program, ki ga izvaja v štirih kvartalih in pri tem menja štiri športne panoge oziroma stopnje posameznih programov. PROGRAM JE PLAČLJIV!

 

Postopek v zvezi s plačevanjem manjkajočih obveznosti je od začetka štud. leta 2013/14 spremenjen: Študent, ki ima še karkoli za opraviti, za nazaj, se za opravljanje dogovori s profesorjem, nato pride v Študentski referat oddat naročilo za opravljanje manjkajočih obveznosti. Na osnovi tega naročila se študentu v VIS-u kreira račun, ki ga prejme na svoj e-naslov. Potrdilo o plačilu računa je vstopnica za vaje (pokaže profesorju).

 

Plačilo je, po sklepu kolegija dekana, od vključno študijskega leta 2013/14 enotno za vse – ne glede na to, kolikšen delež študentu manjka, plača celotno izvedbo predmeta.

 

Vpis v posamezne kvartale bo urejen glede na prijave študentov. 

 

Razpis za posamezne kvartale bo objavljen pred kabinetom št. 95 (dr. Kondrič) - kjer bo tudi potekalo vpisovanje. Le to je možno tudi preko elektronske pošte. V vsakem kvartalu bo FŠ razpisala programe glede na število prijav. K vadbi lahko pristopijo študenti starega UNI programa, ki nimajo opravljenih obveznosti.

 

Študent, ki bo opravljal manjkajoče obveznosti  pri predmetu Športna vzgoja, naj se najprej oglasi po e-pošti dr. Kondriču (miran.kondric@fsp.uni-lj.si) s spiskom že opravljenih obveznosti (celotno evidenco najdete na intranetni strani FŠ). Po mejlu študent prejme obvestilo o manjkajočih obveznosti in se z njim oglasi v Študentskem referatu, kjer to  evidentirajo in študentu izdajo račun. Račun in potrdilo o plačilu računa študent pokaže učitelju, pri katerem mora opraviti zaostale pedagoške obveznosti.

 

Na programu lahko sodelujejo izključno študenti, ki se bodo pravočasno prijavili k programu (do 26.09.2014) in poravnali finančne obveznosti do programa. Študent opravi obveznost, če ima 75% prisotnost na vajah.

 

Vsi kandidati se ČITLJIVO vpišejo v seznam pred kabinetom št. 95 ali se javijo vodji programa po e-pošti (miran.kondric@fsp.uni-lj.si). Glede na število prijavljenih bosta po vsej verjetnosti razpisana dva programa v kvartalu.

 

Vpisovanje poteka IZKLJUČNO do petka, 26.09.2014 do 12.00! Naknadne prijave ne bodo upoštevane. Vsa nadaljnja komunikacija bo potekala po elektronski pošti. 

.

 

Vodja programa ŠV:         

        Izr. prof. dr. Miran Kondrič