Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Premostitveni modu pred vpisom na drugostopenjski študijski program Kineziologija

datum: 10.06.2014

kategorija: novice

V magistrski študijski program druge stopnje Kineziologija se poleg diplomantov Kineziologije (KIN 1. stopnja, FŠ) lahko vpišejo tudi diplomanti  drugih  prvostopenjskih študijskih programov s področja športa, zdravja in medicine, ki morajo imeti pred vpisom  opravljene naslednje študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija na drugi stopnji (v minimalnem obsegu):

 

PredmetKT
Anatomija4
Biomehanika3
Fiziologija4
Kondicijska priprava12
Medicina športa3
Osnove gibanja v športu6
Pedagogika športa4
Didaktika športne vzgoje3
Živčno-mehanske osnove gibanja6

in preizkus gibalnih sposobnosti: plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400m).

  

Za opravljanje teh obveznosti se lahko prijavijo kandidati po 3. letniku študija ali diplomanti.

Kandidati morajo v Študentski referat oddati prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami:

Prijavni obrazec

Prijave v premostitveni modul bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo kandidatom izdala sklep o določitvi manjkajočih študijskih obveznosti in o stroških izobraževanja.

Rok za oddajo prijave: 3. julij 2014.

Način izvedbe:

Obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na magistrskem študijskem programu Kineziologija, bodo kandidati lahko opravljali v okviru posebej organiziranega pedagoškega procesa. Cena izobraževanja bo odvisna od števila predmetov, ki jih bo moral posameznik opraviti pred vpisom na magistrski študij (cena izvedbe predmeta na dodiplomskem študiju po veljavnem ceniku UL, pomnožena s številom predmetov). V primeru majhnega števila prijav, bodo študenti  priključeni rednemu pedagoškemu procesu.

Diploma prvostopenjskega študija ter v celoti opravljene  manjkajoče obveznosti (premostitveni modul) so pogoj za vpis v prvi  letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija

 

Več informacij: Študentski referat:  01/52 07 772, referat@fsp.uni-lj.s