Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Navodila za študente starega študijskega programa Športna vzgoja - Didaktika šp. vzgoje

datum: 13.12.2013

kategorija: novice

Navodila v zvezi z neopravljenimi obveznostmi pri Didaktiki športne vzgoje za študente starega UNI programa.