Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis novincev v 1. letnik - se dopolnjuje

datum: 23.07.2013

kategorija: novice

Navodila za vpis

24. 7. 2013

Podrobna navodila za vpis boste prejeli s pošto na dom, vnaprej pa objavljamo nekaj osnovnih informacij o vpisu ter nekaj povezav, na katera se sklicuje  obvestilo, ki ga boste prejeli:

Dokumenti, ki jih morate prinesti k vpisu na redni študij:

  •  veljaven osebni dokument;
  •  potrdilo o davčni številki;
  •  potrdilo o plačilu vpisnih stroškov;
  • natisnjen in podpisan vpisni list ;
  • v primeru, da ste bili že vpisani na katerikoli drug študijski program, morate izpisnico iz tega programa prinesti najkasneje do 2. 10. 2013.

 

Dokumenti, ki jih morate prinesti k vpisu na izredni študij:

Poleg vsega zgoraj navedenega še:

  • potrdilo o plačilu 1. obroka šolnine;
  • podpisano pogodbo o izobraževanju na izrednem študiju

 

Navodila za elektronsko izpolnjevanje vpisnega lista

Opis prostih izbirnih predmetov na programu Kineziologija (preberite pred izpolnjevanjem predmetnika v vpisnem listu za program Kineziologija!)

 

Ko zaključite z elektronskim izpolnjevanjem vpisnega lista vaš vpis še ni končan!

Z natisnjenim in podpisanim vpisnim listom ter vso zahtevano dokumentacijo pridete zaključit vpis na Fakulteto za šport, na dogovorjen dan in uro, ki sta navedena v vašem obvestilu za vpis.

 

NAROČNINA NA REVIJO ŠPORT:

Ob vpisu prejmete tudi revijo ŠPORT, ki je osrednja strokovna revija na področju športa in športne vzgoje v Sloveniji  in tako predstavlja nepogrešljivo študijsko literaturo za študente Fakultete za šport. Naročnina na revijo ŠPORT je za študente 1. letnika FŠ obvezna. Letno naročnino poravnate  skupaj z vpisnimi stroški (10 EUR ob  60% popustu). Na leto izideta dve številki.

OBVESTILO V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

 

 

 23. 7. 2013

Sprejete kandidate obveščamo, da boste v teh dneh s pošto na dom prejeli obvestilo o vpisu v v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje:  Športna vzgoja, Kineziologija in Športno treniranje.

Vpis bo v sredo, 31. 7. oz. v četrtek, 1. 8.  2013 (vaš datum bo naveden v obvestilu) v Študentskem referatu Fakultete za šport.

V obvestilu boste prejeli podatke o dokumentaciji, ki jo bo potrebno prinesti na vpis, ter podatke za vstop v Študentski informacijski sistem VIS.

V sistemu VIS boste najprej izpolnili elektronski vpisni list, nato pa z natisnjenim in podpisanim vpisnim listom ter vso potrebno dokumentacijo, ob napovedanem terminu prišli zaključit vpis na Fakulteto za šport. Takrat boste prejeli tudi potrdila o vpisu.

  

V primeru, da na vpis ne morete priti osebno, vas, z vsemi zahtevanimi dokumenti, lahko pride vpisat oseba, ki ji napišete pooblastilo. V kakršnemkoli drugem primeru za dogovor obvezno pokličite na tel.:01/5207 772, sicer vpis kasneje ne bo več možen.

 

 Študentski referat