Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar

datum: 21.06.2013

kategorija: novice

Kandidat: Samo Masleša

 

Vabimo vas na 2. doktorski seminar kandidata Sama Masleše, dne 28.06.2013 ob 08.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana   Kandidat bo na javni razpravi predstavil glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom »UČINEK OSEMTEDENSKEGA EKSPERIMENTALNEGA PROGRAMA VADBE NA TELESNE ZNAČILNOSTI, GIBALNE  SPOSOBNOSTI TER ZNANJE IZBRANIH ELEMENTOV BORILNIH ŠPORTOV PRI OSEBAH Z MOTNJOV DUŠEVNEM RAZVOJU«   Vabljeni! Referat za doktorski študij