Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijave v premostitveni modul za vpis v študijski program 2. st. KINEZIOLOGIJA za študente drugih programov

datum: 27.05.2013

kategorija: novice

Obvestilo študentom, ki bi želeli študij nadaljevati na drugostopenjskem programu Kineziologija

V drugostopenjski študijski program Kineziologija se poleg diplomantov Kineziologije (KIN 1. stopnja, FŠ) lahko vpišejo tudi diplomanti  drugih  prvostopenjskih študijskih programov s področja športa, zdravja in medicine, ki morajo pred vpisom imeti opravljene študijske obveznosti iz naslednjih predmetov (v minimalnem obsegu):

PredmetKT
Anatomija4
Biomehanika3
Fiziologija4
Kondicijska priprava12
Medicina športa3
Osnove gibanja v športu6
Pedagogika športa4
Didaktika športne vzgoje3
Živčno-mehanske osnove gibanja6

 in preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400m).

 

 

Prijavijo se lahko študenti 2. ali 3. letnika, absolventi ali diplomanti. Kandidati za vpis v premostitveni modul za štud. leto 2013/14 morajo v Študentski referat oddati prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami. Prijave bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo kandidatom izdala sklep o obsegu premostitvenega modula ter stroških izobraževanja.

Prijavni obrazec

Rok za oddajo prijave: 30. junij 2013

 

Premostitveni modul se bo izvajal v študijskem letu 2013/14 (študent je v premostitveni modul vpisan le evidenčno; s tem ne pridobi statusa študenta), obveznosti pa bodo študentje opravljali skupaj s študenti prvostopenjskega študija Kineziologija ali v okviru posebej organiziranega programa (odvisno od števila prijav).

V celoti opravljen premostitveni modul in diploma na prvostopenjskem/visokošolskem študiju sta pogoj za vpis v 1. letnik drugostopenjskega študijskega programa Kineziologija.

 

Za več informacij smo vam na voljo v Študentskem referatu

01/52 07 772

referat@fsp.uni-lj.si

 

Lep pozdrav!

Študentski referat