Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študenti, ki opravljajo premostitveni modul

datum: 01.10.2012

kategorija: novice

Študenti, ki ste vpisani v premostitveni modul pred vpisom na 2. stopnjo Športne vzgoje, se za urnik oglasite pri vodji Študentskega referata.