Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obravnava vlog, objava sklepov, vpis po KŠZ...

datum: 21.09.2012

kategorija: novice

Oddaja vlog za obravnavo na zadnji seji Komisije za študijske zadeve v tem študijskem letu je zaključena.

Komisija bo zasedala v ponedeljek, zapisnik seje s sklepi o obravnavanih vlogah bo objavljen na intranetu za študente v torek, 25. 9. 2012, po 15.00 uri.

Študenti, ki jim bo Komisija iz opravičenih razlogov odobrila vpis, se pridejo vpisat v sredo, 26. 9. 2012, ob 10h v Študentski referat.

 

Študentski referat