Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Termina za vpis v doktorski študij 2012-13

datum: 20.09.2012

kategorija: novice

TERMINA ZA VPIS V PRVI, DRUGI IN TRETJI LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KINEZIOLOGIJA

Četrtek 04.10.2012 in petek,05.10.2012 od 11.00-15.00 ure
Kraj: Referat za doktorski študij,FŠ

 OPOMBA ZA VPIS V PRVI LETNIK:   S seboj prinesite … -overjene fotokopije diplome ali potrdilo o diplomi, -potrdilo o plačilu akontacije šolnine v višini 600,00€, - potrdilo o plačilu vpisnih stroškov  v višini 41,71€ - osebni dokument, -  3x fotografije za osebni dokument - pisno  soglasje  mentorja                                                                                                                                                       

OPOMBA ZA VPIS V DRUGI LETNIK: S seboj prinesite ……   - dokazila o opravljenih izpitih (50  KT), ki so pogoj za vpis v 2. Letnik (če to niste še storili). - potrdilo o plačani akontaciji šolnine v višini 600,00€ - potrdilo o plačilu vpisnih stroškov v višini 33,82€. Obenem vas opozarjamo, da morate imeti pri vpisu  poravnane vse dolgove do Fakultete za šport iz prejšnjih študijskih let.  

OPOMBA ZA VPIS V TRETJI LETNIK: S seboj prinesite…..   -dokazila o opravljenih študijskih obveznosti, ki so pogoj za vpis v 3. Letnik (če to niste še storili). Ne pozabite na obvestilo o opravljenem raziskovalnem delu za 1. in 2. semester drugega letnik (skupaj 50 kreditnih točk). -potrdilo o plačani akontaciji šolnine v višini 600,00€ - potrdilo o plačilu vpisnih stroškov v višini 33,82€.   Obenem vas opozarjamo, da morate imeti pri vpisu  poravnane vse dolgove do Fakultete za šport iz prejšnjih študijskih let.    

Podatki banke: TRR Fakultete za šport: 01100-6030708477 Sklic: ime-priimek 2020-113 

Referat za doktorski študij