Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Objava rezultatov preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku

datum: 12.09.2012

kategorija: novice

Rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 10. 9. 2012 so objavljeni tukaj.

Zaradi tehničnih težav so bili rezultati dostopni  kasneje kot je bilo navedeno, za kar se vam opravičujemo.

Posledično podaljšujemo rok za pritožbe na objavljene rezultate: pisne pritožbe na rezultate lahko oddate po faksu št. 01/5207 803 ali po e-pošti: referat@fsp.uni-lj.si, do četrtka, 13. 9. 2012, do 10.00 ure.

 

Rezultati bodo objavljeni le v času pritožbenega roka. V četrtek, 13. 9. 2012 bodo objavljene tudi točke preizkusa, ki jih bomo posredovali vpisni službi univerze v nadaljnjo obravnavo.

Sklepe o izbiri boste prejeli od Visokošolske prijavno-informativne službe Univerze v Ljubljani, do 25. septembra. Po tem datumu bomo sprejete kandidate povabili na vpis (do 28. 9. 2012).

 

Lep pozdrav,

Študentski referat