Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Oddaja vlog za Komisijo za študijske zadeve

datum: 10.09.2012

kategorija: novice

Zadnja seja Komisije za študijske zadeve v tem študijskem letu, ki bo obravnavala vloge študentov, bo v ponedeljek, 24. 9. 2012.

VLOGE MORAJO PRISPETI NAJKASNEJE DO ČETRTKA, 20. 9. 2012, DO 12h (nabiralnik pred referatom ali tajništvo fakultete)

Vloge oddajte na obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh fakultete.

Vloge, brez dokazil za razloge, ki jih v vlogi navajate, bodo brezpredmetne.

Vpis za študente, ki jim bo Komisija oddobrila napredovanje v višji letnik ali ponovni vpis zaradi opravičljivih razlogov, ali prehod na drug študijski program oz. na redni študij, bo v zadnjem tednu septembra, točen datum bo sporočen.