Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Preizkus gibalnih sposobnosti - 2. rok (1.)

datum: 30.08.2012

kategorija: novice

Drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v 2012/13 se je iztekel.

Prijavljeni kandidati bo s pošto na dom obveščeni o podrobnostih preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo 10. septembra 2012..

 

Kandidatom, ki so preizkus opravili v prvem roku, se rezultati upoštevajo tudi v drugem prijavnem roku, zato ne bodo vabljeni na preizkus. V primeru, da želijo preizkus opravljati ponovno, morajo to sporočiti na tel.: 01/5207 802 najkasneje do 31. 8. 2012.

 

Minimalni rezultati, ki jih bo potrebno doseči pri testih in kriteriji uspešno opravljenega preizkusa

Opisi testov