Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijave v premostitveni modul za vpis v štud. program 2. st. ŠPORTNA VZGOJA za študente drugih programov

datum: 01.06.2012

kategorija: novice

Obvestilo študentom, ki bi želeli študij nadaljevati na drugostopenjskem programu Športna vzgoja

Obvestilo študentom, ki bi želeli študij nadaljevati na drugostopenjskem programu Športna vzgoja

 

Študentje drugih študijskih programov (torej vsi razen študentov Športne vzgoje) morajo pred vpisom na drugostopenjski program opraviti premostitveni modul.

V nadaljevanju objavljamo vsebino premostitvenih modulov za posamezne študijske programe:

 

Prijavijo se lahko študenti 2. ali 3. letnika, absolventi ali diplomanti. Kandidati za vpis v premostitveni modul za štud. leto 2012/13 morajo v Študentski referat oddati prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami. Prijave bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo kandidatom izdala sklep o obsegu premostitvenega modula ter stroške izobraževanja.

Prijavni obrazec

Rok za oddajo prijave: 30. junij 2012

 

Premostitveni modul se bo izvajal v študijskem letu 2012/13 (študent je v premostitveni modul vpisan le evidenčno; s tem ne pridobi statusa študenta), obveznosti pa bodo študentje opravljali skupaj s študenti prvostopenjskega študija Športna vzgoja ali v okviru posebej organiziranega programa (odvisno od števila prijav).

V celoti opravljen premostitveni modul in diploma na prvostopenjskem/visokošolskem študiju sta pogoj za vpis v 1. letnik drugostopenjskega študijskega programa Športna vzgoja.

 

Za več informacij smo vam na voljo v Študentskem referatu

01/52 07 772

referat@fsp.uni-lj.si

 

Lep pozdrav!

Študentski referat