Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Informacije o pošiljanju dokumentacije kandidatov za vpis v 1. letnik

datum: 09.05.2012

kategorija: novice

obvestilo o oddaji dokumentacije

Kandidatom za vpis v 1. letnik Univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje na Fakulteti za šport

  

Na osnovi Vaše prijave za študij na Fakulteti za šport in v skladu z določili Razpisa za vpis v študijskem letu 2012/2013, Vas želimo opozoriti, da je potrebno najkasneje do 1. 6. 2012 na Fakulteto za šport poslati naslednjo dokumentacijo:

 

VSI, ne glede na študijski program, na katerega ste se prijavili:

1.    Zdravniško potrdilo, izdano po 3. maju 2012,

z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje specialista, mora biti priloženo tudi slednje.

2.    Potrdilo o kategorizaciji, če ste kategoriziran športnik, ki ga izda izključno Olimpijski komite Slovenije (s potrdilom o kategorizaciji za tekoče leto lahko kategorizirani športniki pri preizkusu gibalnih sposobnosti uveljavljajo boniteto kategoriziranega športnika).


Samo kandidati za program Športno treniranje, ne glede na katero željo ste napisali ta program:

3.    Športno/trenersko anamnezo, ki izkazuje:

       · kandidatovo preteklo in aktualno športno in/ali trenersko anamnezo, potrjeno s strani kluba, športne zveze ali OKS;

       · potrdilo o morebitni usposobljenosti s področja športa (trener).

4.    Izpolnjen obrazec o usmeritvenem športu (obrazec)

Naveden usmeritveni šport mora biti eden od razpisanih športov ter skladen z dokumentacijo, ki izkazuje vašo športno/trenersko anamnezo – točka 3. Ob morebitno uspešno zaključenem študiju bo v diplomi izkazana vaša izobrazba in usposobljenost za usmeritveni šport, ki ga sedaj izbirate.

 

Opomba: Poslane dokumentacije ne vračamo!

 

Naslov za pošiljanje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Tajništvo, sprejemni postopek, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

 

 

Naslednje obvestilo – informacije o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj – bodo prejeli le kandidati, ki bodo pravočasno (do 1. junija 2012) oddali predpisano dokumentacijo. Ti bodo vabljeni k opravljanju preizkusa, ki bo 26. in 27. junija 2012.

 

 

Do takrat vam želimo dobro pripravo na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj. V priponkah so še opisi testov  in zahtevani minimalni rezultati ter kriteriji uspešno opravljenega preizkusa.

Minimalni rezultati, ki jih bo potrebno doseči pri testih in kriteriji uspešno opravljenega preizkusa

Opisi testov

 

 

Želimo vam uspešno na poti do vpisa v želeni program!

Študentski referat

Tel.: 01/5207 772, 01/5207 802

e-mail: referat@fsp.uni-lj.si