Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ERASMUS PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

datum: 04.01.2012

kategorija: novice

Razpis ERASMUS praktično usposabljanje za leto 2012/2013

Univerza v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS praktično usposabljanje za leto 2012/2013. Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, ki jih določa Evropska komisija.

 

1.    Študenti lahko v tujini bivajo najmanj 3 mesece in največ 1 leto.

2.    Mobilnost za prakso lahko izvajajo le nosilke razširjene Erasmus univerzitetne listine

3.    Prijavijo se lahko vsi študenti, ki so vpisani na UL.

4.    Študenti morajo imeti pred odhodom v tujino urejeno prijavno dokumentacijo in pripadajoči dogovor o usposabljanju, ki ga potrdita članica in delodajalec.

5.    Praktično usposabljanje je mogoče na partnerskih institucijah in organizacijah v tujini. Prakse ni možno opravljati na predstavništvih Evropske komisije, slovenskih predstavništvih ali slovenskih podjetjih.

 

Predvidevamo, da bo finančna pomoč za Erasmus praktično usposabljanje omejena na največ 4 mesece. Prijavni obrazec za prošnjo in ostale informacije dobite v Mednarodni pisarni FŠ-ja, (novi prizidek FŠ), Jožef Križaj. Rok za oddajo prošenj v Mednarodni pisarni FŠ-ja je 21.02.2012.