Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijava za premostitveni modul pred vpisom na 2. stopnjo Športne vzgoje

datum: 20.12.2011

kategorija: novice

Diplomanti visokošolskega študijskega programa Športno treniranje in tisti študenti tega študija, ki boste diplomirali do konca študijskega leta 2011/12!

V skladu z dogovorom na sestanku dne 12. 12. 2011, je rok za prijavo na premostitveni modul, ki se bo začel izvajati z začetkom poletnega semestra, 23. december 2011.

Prijavo pošljite na

 

Študentski referat