Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za študente 1. letnika Kineziologije

datum: 10.10.2011

kategorija: novice

Študenti 1. letnika Kineziologije!

Ker se nekaj predmetov, ki ste jih ob vpisu izbrali v okviru prostih izbirnih predmetov, ne bo izvajalo v študijskem letu 2011/12, na intranetu za študente objavljamo obvestilo glede ponovne izbire predmetov za študente, ki ste izbrali Jogo, Pilates na blazinah, Skoke na prožni ponjavi, TM kegljanja in Šport Športna rekreacija in varstvo narave.

Prosimo, preberite obvestilo na intranetu in pridite sporočit spremembo v referat do petka, 14. 10. 2011.

 

Lep pozdrav,

Študentski referat