Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zapisnik 38. seje KŠZ

datum: 22.09.2010

kategorija: novice

z dne 20. 09. 2010 je objavljen je na intranetu za študente.