Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zadnja seja KŠZ v 2009/10 bo 20. 09. 2010

datum: 03.09.2010

kategorija: novice

Obvestilo o roku za oddajo vlog je na intranetu za študente.