Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javno naročilo: RAČUNALNIŠKA OPREMA

datum: 08.07.2010

kategorija: novice

Naročnik UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 LJUBLJANA, vabi ponudnike k oddaji ponudbe za »RAČUNALNIŠKA OPREMA«.

V prilogi pošiljamo razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisna dokumentacija:  

-      Povabilo k oddaji ponudbe

-      Razpisna dokumentacija (obrazci)

-      Tehnična specifikacija opreme

-      Pogodba 2010

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.