Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj - dosežene točke

datum: 08.07.2010

kategorija: novice

Objavljamo točke, ki so jih kandidati dosegli na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj in so bile posredovane vpisni službi UL v nadaljnjo obravnavo v okviru sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik na Fakulteto za šport v štud. letu 2010/11.

Objava točk

 

Lep pozdrav!

Študentski referat