Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ - veliko uspeha Vam želimo!

datum: 29.06.2010

kategorija: novice

Na Fakulteti za šport je vse pripravljeno za preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v okviru prvega prijavnega roka za vpis v prve letnike bolonjskih študijskih programov. Zbiranje dokumentacije je zaključeno; k preizkusu lahko pristopijo le vabljeni kandidati, ki so poslali zahtevano dokumentacijo.

Preizkus bodo kandidati opravljali  v sredo, 30. junija, in v četrtek, 1. julija 2010, v prostorih  Fakultete za šport in Športnega parka Slovan.

Upoštevajte sporočeno uro prihoda in ne pozabite na veljaven osebni dokument, športno opremo in potrdilo o plačilu preizkusa.

Želimo Vam uspešno opravljen preizkus in čimboljše rezultate na posameznih testih, kar predstavlja enega od pogojev za Vaš vpis v želeni študijski program Fakultete za šport!