Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javno naročilo: Obleka za 3D zajem človeškega gibanja; Public procurement: Full body inertial motion capture suit

datum: 01.04.2010

kategorija: novice

 SLO - Kratek opis naročila:

Predmet javnega razpisa obsega obleka za 3D zajem človeškega gibanja v realnem času, ki mora delovati na sistemu inercijskih senzorjev. Število senzorjev v sistemu mora biti dovolj veliko, da sistem omogoča merjenje vsaj 23 glavnih človeških segmentov in 22 sklepov. Sistem mora biti sposoben določanja 3D položaja, 3D hitrosti, 3D pospeška, 3D orientacije, 3D kotne hitrosti, 3D kotnega pospeška segmentov in 3D kotov v sklepih pri minimalno 100 izmerkih na sekundo. Poleg tega mora sistem omogočati prikaz 3D animacije človeka in osnovnih kinematičnih parametrov meritve v realnem času. Natančnejše zahtevane značilnosti so zapisane v tehničnih specifikacijah opreme v razpisni dokumentaciji.

Pogodba

Razpisna dokumentacija

 

ENG - Brief description of public contract:

The subject of the public procurement is Full body motion capture system for measuring 3D body movement in real time. The system must base on large enough number of 3D inertial motion sensors to define minimum of 23 main body segments and 22 joints. The system has to enable measurements of: 3D position, 3D velocity, 3D acceleration, 3D orientation, 3D angular velocity, 3D angular acceleration of segments and 3D joint angles at minimum of 100 samples per second. Furthermore, the system has to visualize 3D character movement and main kinematical parameters in real time. More detailed information about technical demands of the measurement system can be found in technical specification of the tender documents.

Contract

Tender documents